Waałam na nowogródczyźnie

 

Nowogródek – Ławryszewo- Gniesiczy – Motcza

Ławryszewo

Nazwa wsi pochdzi od słowa „Ławra”, bo od dawna znany był w całej okolicy Klasztor – jeden z ośrodków religijnych i kulturalnych na Białorusi, w  którym pisano kroniki, działały placówki szkolne,  a tam są cuda …

Cerkiew Wniebowzięcia NMP została zbudowany w 1756 roku (według innych źródeł w 1798) wykonana  z drewna, jak świątynia ławryszewskiego klasztoru. W pobliżu cerkwi w latach 1775-1780, znajdowały się dzwonnica, budynek mieszkalny, mały kamienny budynek, w którym mieścła sięi się biblioteka i magazyn. Biblioteka liczyła około 500 tomów.

Po zamknięciu klasztoru w 1836 roku klasztor został przekształcony w kościół parafialny. Od 1904 do 1914 r. proboszczem kościoła był męczennik Sergiusz (Rodakowski)

Gniesiczy

Klasztor Elisiejewsko Ławryszewski

Klasztor jest jednym z najstarszych z  klasztorów na Białorusi. Zgodnie z podaniem, został założony przez syna księcia litewskiego Trejnota wielebnego  Jelisieja Ławryszewskiego około 1225 na lewym brzegu Niemna u podnoża wysokiej góry.

Z biegiem czasu, klasztor, zbierając dużą liczbę braci, stał się ławrą, w której czcigodny Jelizeusz był pierwszym opatem. W nocy z 23 października / 5 listopada 1250 o Wielebny Jelisiej został zabity przez swego sługę chłopca, który popełnił ten akt w opętaniu diabła. Sam zabójca został uleczony przez przypadkowy dotyk do reliktów świętego.

Oficjalna strona klasztoru ławryszewskiego http://lavra.by

MOTCZA

Cudowne  żródło w Motczy, poświęcone na cześć św. Mikołaja Cudotwórcy

Dawno, dawno temu na zalesionej górze, według legendy, istniał kościół prawosławny. W bezbożnych czasach został zniszczony, ale z góry od tego czasu zaczęło bić czyste kryształowe źródło.

Bóg chciał zaznaczyć to miejsce specjalną łaską. Minął czas, a tutaj staraniami Cerkwi nowogródzkiej została zrobiona kąpiel, miejsce to zostało poświęcone, przy samym źródle został wzniesiony Krzyż.