Co zabrać ze sobą

Pamiątki

Kolorowe magnesy, pocztówki  z widokami zabytków Nowogródka, foldery, mapy, przewodniki można kupić:

Sklep „Świat dziecięcy” (Plac Lenina, 1, tel. (81597) 2-14-06)

Sklep „Prezenty” (budynek dworca autobusowego)

Sklep „Ławka pamiątek Dzbanek” (ulica Zamkowa, 13) – czasowo nie czynne

Dom-Muzeum Adama Mickiewicza (ul. Lenina, 1, tel. (801 597) 2-43-40)

Muzeum Historyczno-krajoznawcze w Nowogródku (ul. Grodzieńska, 2, tel. (81597) 14.02.70)

Tradycyjne pamiątki (wyrobów ze słomy i wikliny, tkane pasy) zrobione ręcznie przez najlepszych rzemieślników Nowogródka można kupić w „Centrum Rzemiosła” (ul. Czapjaewa, 13, tel. (81597) 24.02.70).