Informacje ogólne

Powierzchnia: 1700 km²

Ludność regionu: 46 000 osób

Powiat graniczy z powiatami: Iwje, Lida, Dziatłovo i Korelicze obwodu grodzieńskiego oraz z powiatem Stołbcy obwodu mińskiego, z powiatem baranowickim obwodu brzeskiego. Struktura powiatu obejmuje miasteczko Lubcza, 214 osad wiejskich, 12 gmin wiejskich.

Teren powiatu jest bardzo zróżnicowany. Większość obszaru zajmuje teren Wyżyny Nowogródzkiej, wzdłuż Niemna – nizina górnoniemeńska. Najwyższym punktem nad poziomem Morza Bałtyckiego (323 m) jest Góra Zamkowa w Nowogródku.

Główną rzeką jest Niemen, są około 50 małych rzek. W okolicy znajdują się również jeziora: Switeź, Litówka, Wodospad, Czereszla.

Rejon nowogródzki jest jednym z najbardziej interesujących i pięknych miejsc na Białorusi. Zachowane zabytki, jak stare kadry filmowe, przedstawiają fragmenty bogatej przeszłości naszego kraju.

Obecnie powiat nowogródzki i Nowogródek są rozwijającym się ośrodkiem turystycznym.

Głównymi kierunkami rozwoju turystyki w rejonie nowogródzkim jest: turystyka poznawcza, turystyka religijna, agroturystyka i turystyka sportowa.