Przyroda

Nowogródek jest najwyższym miastem na Białorusi. Różni się od południowej i zachodniej częsci Białorusi zmiennością  terenu – od 250 metrów npm i do 118 m npm, i jest to  tylko na odległości 22 km. Na terytorium rejonu Nowogródzkiego  są  3 rezerwaty przyrody o znaczeniu lokalnym („Wsielubski”, „Izwieński”, „Hrabiowska Puszcza”) i 3 krajowe rezerwaty o znaczeniu krajowym („Switezianski”, „Nalibokski”, „Nowogródzki”)

Jezioro Świteź

Jest jednym z najpiękniejszych jezior na Białorusi, a również największe jezioro w okolicy Nowogródka.

Od dawna istnieje wiele legend o jeziorze, o zatopionym mieście, o Świteziankach, mieszkających w kryształowych wodach  jeziora. Te podania, legendy, baśnie są odzwierciedlone w nieśmiertelnej poezji Adama Mickiewicza.

Jezioro Litówka

Kilka kilometrów od Nowogródka jest małe jeziorko, które jest znane na całym świecie dzięki poematu Adama Mickiewicza „Grażyna”. W osobie Grazyny zjednoczyło się piękno kobiety i odwaga patrioty. Tematem wiersza była miejscowa legenda.

Park w Nowogródku

Założony w latach 30-tych XX wieku u stóp góry zamkowej. Do lat 80-tych należał do ​​głównych parków dendrologicznych Białorusi. Pomimo zauważalnych zmian, park jest jednym z najlepiej zachowanych wśród 28 parków na Grodzieńszczyźnie.

Park w Lubczy

Biorąc pod uwagę szczególne znaczenie kompleksu parkowego w latach 80-tych odnosi się do „parków architektury zamkowej i parkowej”. Na Białorusi wyróżniono tylko dwa takie rzadkie obiekty (Lubcza i Mir).

Zabytki przyrody o znaczeniu krajowym to:

Park we Wsielubiu

Potrójny dąb (w pobliżu jeziora Switeź),

Góra Pucewicze (wieś Pucewicze),

Kaskady Zapolskiego (wieś Zapole),

Pliski duży głaz  (leśnictwo Wsielubskie),

Duży litewski głaz ze znakami (d. Litowka),

Święty Kamień Sieniezycki (wieś Sieniezyce),

Głaz Zapolski (wieś Zapole).