Zasady ruchu dla rowerzystów


Poniżej znajdują się główne punkty przepisów drogowych Republiki Białoruś, bezpośrednio związanych z jazdą na rowerze. Warto zauważyć, że rowerzystów dotyczą też inne przepisy ruchu drogowego, które dotyczą wszystkich użytkowników dróg.

 

ROZDZIAŁ 17

RUCH NA AUTOSTRADZIE

131. Autostrada jest oznaczona znakiem drogowym „Autostrada”. Na autostradach jest zabronione:
131.1. ruch dla rowerzystów;

ROZDZIAŁ 18

RUCH W OBSZARACH MIESZKALNYCH I PIESZYCH
136. Pzy wyjeździe z obszarów mieszkalnych i pieszych pojazdy muszą ustąpić  drogę dla poruszających się na niej, także dla pieszych i rowerzystów .

 

ROZDZIAŁ 20

RUCH NA ROWERZE
148. Poruszać się na rowerze trzeba po ścieżce rowerowej, a w przypadku jej braku – na poboczu lub chodniku, bez tworzenia przeszkód dla bezpiecznego ruchu pieszych. W przypadku braku takich elementów drogowych pozwala się ruch po drodze (jezdni) w jednym rzędzie nie dalej 1 m od prawej krawędzi.
W takim przypadku:
148.1. wyjście poza 1 metr od prawej krawędzi jezdni jest dozwolone tylko w celu ominięcia przeszkód i w dozwolonych przypadkach skrętu w lewo;
148,2. grupy rowerzystów podczas jazdy po jezdni powinny być podzielone na grupy nie więcej niż 10 rowerzystów. Odległość między grupami musi wynosić co najmniej 100 metrów;
148.3. jeżeli na jezdni oznakowanej krawędzią znajduje się linia poziomego oznakowania drogowego 1.2, linia ta powinna znajdować się po lewej stronie rowerzysty.
149. Podczas jazdy po drodze w nocy i (lub) z brakiem widoczności na rowerze musi być włączone: z przodu – światło białe, z tyłu – światła czerwone.
150. Poza skrzyżowaniem o nieuregulowanym przekroczeniu ścieżki rowerowej z jezdnią rowerzysta musi ustąpić drogę (przepuścić) pojazdom poruszającym się po tej drodze.
151. Przy przekraczaniu jezdni po przejściu dla pieszych rowerzysta powinien przeprowadzić rower obok siebie i kierować się wymogami niniejszego rozporządzenia dla ruchu pieszego.
153. Rowerzystom zabrania się:
153,1. używać technicznie wadliwych rowerów, a także tych, które są wyposażone w naruszenie przepisów technicznych;
155,2. poruszać się nie trzymając  się kierownicy i (lub) nie stawiając stóp na pedałach;
153,3. skręcać w lewo lub zakręcać na drodze, która ma ruch tramwajowy, i na drodze, która ma więcej niż jeden pas ruchu w tym kierunku;
153,4. poruszać się po drodze w warunkach śniegu;
153,5. mieć pasażerów, z wyjątkiem przewozu dzieci poniżej siódmego roku życia na dodatkowym, specjalnie wyposażonym siedzeniu;
153,6. przewozić rzeczy, które wystają ponad 0,5 metra długości lub szerokości poza wymiary pojazdu, a także ładunki, które przeszkodżają ruchu.
154. Zabronione jest kierowanie rowerem bez nadzoru osoby dorosłej:
154.1. w wieku poniżej 14 lat – rowerem (z wyjątkiem stref pieszych i mieszkalnych, chodników, ścieżek rowerowych i pieszych);
154,2. w wieku poniżej 16 lat – motorowerem(z wyjątkiem stref dla pieszych i dzielnic mieszkalnych).

ROZDZIAŁ 26

Podstawowe przepisy dotyczące dopuszczania pojazdów do udziału w ruchu drogowym
200. rower powinien mieć działające hamulcy i układ kierowniczy oraz sygnał, mieć lusterko, z przodu reflektory białe, z tyłu – czerwone, a z każdej stronie – reflektory pomarańczowe.