Wycieczka po mieście „Nowogródek – pierwsza stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Ruiny zamku – góra Mindovga – kopiec pogrzebowy A. Mickiewicza – świątynie prawosławne, katolickie i muzułmańskie – pomniki A. Mickiewicza, św. Mnicha Elisego Ławrusiewskiego, Włodzimierza Wysockiego i innych – zabytki historii rozwoju miast.

 

NOVOGRUDOK. Jedno z najstarszych miast Białorusi (1044 r.). Osadnictwo na terenie dzisiejszego Nowogródka powstało w X wieku. Miasto było ważnym centrum handlu i handlu.

Podczas trasy spaceru, można zapoznania się z świadków chwalebnej historii regionu Nowogródka, zachowanych z szarych czasach starożytności, licznych zabytków archeologii, historii i architektury:

Ø Kościół zbudowany w XIV wieku został przebudowany w XVII wieku. Tutaj w 1395 roku został koronowany Korol Yagaylo z księżniczką Sofey Golshanskoy, a 12 lutego 1799 został ochrzczony mały Adama Mickiewicza. W kaplicy kościoła znajduje się sarkofag ze szczątkami 11 mniszek Zakonu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zostało rozstrzelanych przez hitlerowców w 1943 roku, beatyfikowany;

. Ø Ruiny zamku, który został zbudowany w 13 wieku, zostały zakończone w ciągu 14-16 wieków, spalony przez Szwedów w 1706 roku, tylko ruiny wież 2 .;

Ø Góra Mindovg, miejsce, w którym według legendy zostaje pochowany książę Mindovg, założyciel Wielkiego Księstwa Litewskiego;

Ø Kopiec A. Mickiewicza (wylany w latach 1924-1931);

Ø Pomnik A. Mickiewicza;

Ø Kościół Św. Michała, założony w 1624 r. Jako kościół zakonu dominikanów. Nowoczesna forma została nabyta na początku XVIII wieku. Pomnik architektury barokowej z elementami klasycyzmu. W pobliżu, w klasztorze, który nie przeżył, działała szkoła dominikańska, której uczniem był A. Mickiewicz;

Ø Sv.Borisa i Gleb Church (Zaprojektowany i zbudowany na ruinach świątyni artykułu 12, a te na Białorusi jest bardzo mały, przebudowany w wieku 16-17.). Pomnik architektury z elementami gotyku i renesansu;

Ø Kościół św. Mikołaja (dawniej kościół franciszkanów). Pomnik architektury barokowej z elementami stylu pseudo-bizantyjskiego;

Ø rzędy handlowe (od 1812 r.);

Ø Meczet (od 1792 r., Przebudowany w 1855 r.);

Ø Grób wnuka Aleksandra Puszkina (stary cmentarz chrześcijański);

Ø Budynki dawnej administracji wojewódzkiej i domu wojewody (od 1920 r.);

Ø Pamiątkowy znak z okazji 500. rocznicy powstania Nowogrudoku. Uzyskanie ustawy magdeburskiej;

Ø Pomnik Świętego Mnicha Yelisey Lavryshevsky;

Ø Pomnik Włodzimierza Wysockiego.

Podczas wycieczki po mieście można odwiedzić muzea: Dom Adama Mickiewicza, muzeum historii lokalnej.

Nowość! Nie ma czegoś takiego na Białorusi! Od roku 2007, Nowogródek otwarto nowe muzeum – wystawa „opór żydowskich podczas Holokaustu” Nowogródku (pomnik ekspozycji w miejscu, gdzie było getto żydowskie w czasie II wojny światowej). Długość tunelu w 200-270 metrów stał się sposobem na życie dla 250 więźniów Novogrudskii getta, z których partyzanci osiągnęła około 150 osób. Ci, którzy wykopali tunel, na ocalałych i ofiar, i historii Żydów ocalałych z Zagłady w getcie Nowogródka do partyzanckich braci Bielskich opowiada ekspozycja, znajduje się w dawnych koszarach (tamże wykonany właz, który doprowadził do tunelu).