Turystyka przemysłowa

Wycieczka rozpoczyna się od znajomości zabytków historii i architektury (Ruiny zamku – Góra Mindovga – kopiec grobowy A. Mickiewicza – cerkwie prawosławne, katolickie i muzułmańskie – pomniki A. Mickiewicza, św. Elisego Ławrusiewskiego, Włodzimierza Wysockiego i innych – zabytki historii urbanistyki) – Aleja latarnie (odzwierciedla działalność i specyfikę organizacji i instytucji dystryktu, pokazuje, jakie miasto dziś żyje) – wizyta w Novogrudok Metalware Plant (http://www.nzmi.by)

W przypadku pytań dotyczących organizacji wycieczek prosimy o kontakt:

KUP „Novogrudok-Tour”
Adres: 231400, Novogrudok, Plac Lenina, 4
Tel./Fax: (81597) 2-22-57
E-mail: navagrudaktour@gmail.com
OAO Novogrudok Metalware Plant
Adres: 231400, Novogrudok, ul. Mickiewicz, 37
Tel. (81597) 2-09-37