Trasa rowerowa «Świteziański Pierścionek»

Trasa: Nowogródek – Walówka – Jezioro Świtez – Nowogródek

Długość trasy: 22 km. w jedną stronę

Czas trasy: 1 dzień

Opis: Ta trasa jest godna uwagi, ponieważ nie wymaga specjalnej orientacji w nieznanym terenie. Nie ma trudnych przeszkód na drodze. Ponadto trasa biegnie wzdłuż autostrady P5. Idealna dla początkujących.

Po wybraniu tej trasy zobaczysz jezioro Świteź. Po drodze można zwiedzić w Walówce muzeum historyczno – krajoznawcze, park-dendrarium, kościół prawosławny Piotra i Pawła oraz centrum ekologiczno-informacyjne nad jeziorem Świteź.

W odległości 18 km na południe od miejscowości Nowogródek  znajduje się jezioro Świteź. Rezerwat krajobrazowy świteziański znajduje się nad jeziorem.  Naukowcy podają  około trzydziestu różnych rodzajów lasów w pobliżu jeziora.Jezioro jest czyste – można zobaczyć najmniejsze kamienie na dnie. Tutaj są rzadkie rośliny. Tetradinium jawaicum rośnie tylko na Jawie i Indonezji, brzezyca  jeziorna (Litorellf lacustris) i poryblin  jeziorny (Izoetes lacustris) występuje w jeziorach Polski. Ale najważniejsze rośliny to stroiczka wodna (Lobelia dortmani). Białe kwiaty nad powierzchnią wody  widział sam Adam Mickiewicz, który opisywał je w balladzie „Switeź”.

 

 

Wioska Walówka jest po drodze do jeziora Świtez. Jest to jedno z największych osad wiejskich w rejonie. W okolicach jest grodzisko epoki mezolitu. W szkole jest ciekawe muzeum,w którym zebrano szereg rzadkich dokumentów i gdzie można dowiedzieć się o historii regionu i jego mieszkańcach.

We wsi znajduje się prawosławny kościół Piotra i Pawła (do 1830 r. – kościół). W świątyni znajduje się kilka starożytnych ikon, a dwupoziomowy drewniany ikonostas zdobią rzeźby ze złoceniami.

W pobliżu Walówki  jest góra Radogoszcza. Starożytna osada, pochodząca z wczesnej epoki żelaza i epoki Rusi Kijowskiej, wznosi się 20 metrów nad rzeką Niewda. Do roku 1939. w pobliżu był dwór Czombrów –  miejsce narodzin matki Adama Mickiewicza. Zachowała się kaplica ostatnich właścicieli Karpowiczów.