Ścieżka ekologiczna

Ścieżka ekologiczna (ścieżka edukacyjno-turystyczna) –  poznawcza, stworzona w celu edukacji ekologicznej ludności za pośrednictwemw gablotów   informacyjnych zainstalowanych wzdłuż trasy.

Ścieżka ekologiczna przebiega nad brzegiem jeziora Świteź.

Długość trasy wynosi 1200 m.

Typ trasy – piesza.

Głównym zadaniem ścieżki ekologicznej jest zapoznanie zwiedzających z krajobrazami leśnymi w pobliżu jeziora Świteź, w szczególności z różnorodnością biologiczną obszaru, unikatową osłoną roślinności na brzegach jeziora. Trasa obejmuje 4 obiekty wyposażone w stoiska informacyjne.

№1 Teren z przewagą dębu i świerka, w drugim rzędzie występuje grab. Pokrycie gleby reprezentowane jest przez lilie kędzierzawe, lobelia dortmana i lucaria płucne. Tutaj można obserwować takie ptaki jak myszołów,  sójki, sroki.

№2  Jest to młodsza plantacja z przewagą dębu i świerka oraz grabu na drugim poziomie. Pokrycie gleby reprezentowane jest  przez lilię kędzierzawą z czaszką i płucami z lobarią płucną. Tutaj można obserwować takie ptaki jak myszołów, sójki, sroki.

nr3  Jest to sosnowy terenz obecnością klonu i lipy.

№4 To jest bezpośrednio jezioro Świteź. W tym miejscu można podziwiać piękno tego wyjątkowego jeziora . Tutaj można obserwować takie ptaki wodne jak czapla siwa, łabędź niemy,  mewa.