Projekt „Ostashino: ścieżka młynarza”

Program projektu
Zasada przeprowadzania wywiadów, nagrań dźwiękowych, wideo i fotografii w terenie
Przydatne wskazówki dotyczące wywiadów
Umowa z respondentem (przykładowa umowa)
Kwestionariusz dla Ostashino
Kwestionariusz respondenta
Zasady fotografowania i pracy ze zdjęciami w BAUI


W „Ostashino: chodnik młynarz” został uruchomiony w ramach międzynarodowego projektu „Living historii mojego kraju.” Projekt ten realizowany jest przez Delegaturę zarejestrowanego społeczeństwa «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (Republika Federalna Niemiec) w Republice Białorusi do wsparcia finansowego Unii Europejskiej oraz dvv międzynarodowy (z Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Niemiec). Projekt ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez zastosowanie elementów lokalnej kultury, historii i potencjału naturalnego; wspieranie lokalnych inicjatyw historycznych i kulturalnych.
Projekt obejmuje całe terytorium Białorusi: w każdej dziedzinie 2 mini-projektów, które zostały wybrane na zasadzie konkursu prac 1 pilot i mini-projektu. Obwód Grodno jest – Szczuczyn, Raduń i Voronovo Rejonowy Ostashino Nowogródek rejon. Lokalna organizacja, która działała jako inicjator projektu był Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Rejonowego Komitetu Wykonawczego Nowogródka.
Ostashino wieś jako miejsce realizacji został wybrany przypadkowo. Jest to najstarsza wieś z Nowogródka okręgów – pierwsza wzmianka w 1401 roku na początku XX wieku. w latach 70. liczył 1116 mieszkańców. – ponad 700, a lokalna szkoła jest odwiedzana przez około 300 dzieci z Ostashino i okolicznych wsi. Obecnie sytuacja nie zmieniła się na lepsze.
W tym samym czasie, o bogatej historii i kulturze lokalnej może służyć jako podstawa do przynęty obszaru do aktywnej działalności turystycznej. W okolicach wsi zachowany dwór i park terasny unikalny XVIII-XIX w, system stawów, śluzy na rzece Valoўka, które zostały wykorzystane do młynów wodnych, młyn ruiny XIX. – początku XX wieku. Mieszkańcy przypominają, że w jednym czasie na rzece pracował 13 młyny, która zgromadziła ludzi do kilkudziesięciu kilometrów. Klucz osobowość, która łączy w sobie wszystkie te urządzenia, był rolnik, robotnik, młynarz, który żył i pracował tu więcej niż raz chodził tych szlaków, a doświadczył szczęścia i nieszczęścia, a tym samym stał się częścią naszej wspólnej przeszłości, naszego dziedzictwa.
W związku z tym, główne cele projektu „Ostashino: chodnik młynarz” jest rozwój potencjału turystycznego miejscowości Ostashino poprzez rozwój szlaku turystycznym, zaangażowanie mieszkańców do ożywienia i zachowania unikalnej kultury lokalnej.

Projekt realizowany jest przez szereg skomplikowanych wielokierunkowych działań:

· Seminarium „Oral History Sposoby gromadzenia informacji”, które pomogą prawidłowo przeprowadzić badanie wśród mieszkańców, mediów wyjątkowej pamięci o przeszłości wsi;

· Seria wypraw do wsi, spotkań z mieszkańcami;

· Utworzenie na bazie biblioteki wiejskie-club punkcie Informacji Turystycznej, gdzie umieścić informacje o miejscowości, obiektów historycznych i kulturowych jego otoczenia, działania młynów, itp ..

· Obszar badań, jego naturalne, historyczne i kulturowe funkcje dla rozwoju szlaku turystycznym;

· Przygotowanie i publikacja książki „Ostashino – historii wioski starszy Nowogródka” i broszur;

· Przeprowadzenie melioracji, w tym montaż tablic informacyjnych i znaków;

· Prowadzenie wycieczek wzdłuż opracowanej trasy;

· Podsumować projekt podczas okrągłego stołu „szlaki turystyczne” Ostashino: chodnik Miller „- Perspektywy rozwoju wsi.”

Projekt ten – to świetna okazja do wspólnych wysiłków w celu zachowania dla przyszłych pokoleń rodzaj lokalnej historii i kultury, aby przyciągnąć uwagę wielu publicznych w tym obszarze, aby zachęcić turystów do odwiedzenia wsi, co jest szczególnie ważne w tym roku – rok szpitalnictwa.

Działanie projektu oblicza się przed początkiem czerwca 2014 r.


Rozpoczęcie projektu „Ostashino: Miller’s Path”

Nowogródek nad projektem rozpocznie „Ostashino: chodnik Miller” w ramach międzynarodowego projektu „Living historii mojego kraju.” Projekt ten realizowany jest przez Delegaturę zarejestrowanego społeczeństwa «DeutscherVolkshochschul-Verbande.V.» (Republika Federalna Niemiec) w Republice Białorusi, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i dvvinternational (ze środków Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Niemiec). Projekt ma na celu rozwój obszarów wiejskich poprzez zastosowanie elementów lokalnej kultury, historii i potencjału naturalnego; wspieranie lokalnych inicjatyw historycznych i kulturalnych. Lokalna organizacja, która działała jako inicjator projektu był Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Rejonowego Komitetu Wykonawczego Nowogródka.

Projekt ten – to świetna okazja do wspólnych wysiłków w celu zachowania dla przyszłych pokoleń rodzaj lokalnej historii i kultury, aby przyciągnąć uwagę wielu publicznych w tym obszarze, aby zachęcić turystów do odwiedzenia wsi, co jest szczególnie ważne w tym roku – rok szpitalnictwa.

Działanie projektu oblicza się przed początkiem czerwca 2014 r.


Pierwsze spotkanie uczestników projektu „Ostashino: ścieżka młynarza”

13 lutego 2014 r W Centrum Informacji Turystycznej w Nowogródku odbyło się pierwsze spotkanie uczestników projektu „Ostashino: szlak Millera”, który rozpoczął się w Nowogruszkoku w ramach projektu „Żyjąca historia mojego terytorium”. W spotkaniu uczestniczyła Liana Shumskaya, regionalna przedstawicielka projektu. Przedstawiła wszystkich obecnych w pracy Przedstawicielstwa zarejestrowanego stowarzyszenia Deutscher Volkshochschul-Verband eV (Republika Federalna Niemiec).

Koordynator projektu „Ostashino: ścieżka młynarza” Yaroshuk Marina przedstawił uczestników projektu, jego cele i zadania, główne działania.

W trakcie dyskusji zidentyfikowano wspólne działania mające na celu wdrożenie projektu.

Najbliższym wydarzeniem będzie warsztat „Historia mówiona: metody gromadzenia informacji”. Główne działania projektu są dostępne tutaj (dock1, dock2).


Warsztat „Historia mówiona: metody gromadzenia informacji”

W ramach projektu „Ostashino: chodnik miller” w dniu 27 lutego u podstawy Gіmnazii №2 Nowogródku przeprowadziła warsztaty „Oral History. Metoda zbierania informacji „. Seminarium odbyło się przez koordynatora projektu „białoruski archiwum historii mówionej” kasztelana Irina i szef centrum doradztwa w Grodnie oblosti w ramach projektu „Living History mojej ziemi” Nicholas Evdokimenko. Uczestnicy seminarium zapoznali się z prezentacją projektu „białoruski archiwum historii mówionej”, w sprawie podstawowych zasad gromadzenia i przetwarzania ustnoistoricheskih wywiad. Każdy z uczestników otrzymał pakiet niezbędnych materiałów dydaktycznych. Bloki pytań bezpośrednio Ostashino wieś również omówione przez uczestników sprawia, że ​​korekty na kwestionariusz.


Wyprawa do wioski Ostashino

Nowogródek na dalszej realizacji projektu „Ostashino: chodnik miller” w ramach międzynarodowego projektu „Living historii mojego kraju.”

Uczestnicy warsztatu. „Oral History metod zbierania informacji” ucieleśnieniem podróż życia do mieszkańców, aby zebrać informacje na temat przeszłości wsi Ostashino ciągu trzech wypraw, które miały miejsce 24, 31 marca i 1 kwietnia, po wsi przeprowadzono wywiady :. Shkliar Fedor Lazaravіch (ostatnie szkoły nauczyciel Astashynskay) Silvanovich Iwan Iwanowicz (były dyrektor Astashynskay szkolnego) Turaykevіch Nina, Bodal Nina Mihaylovna, Turaykevіch Anna M., Shklyar Tatiana Iwanowna (pracownicy kołchozu, mieszkaniec wsi Ostashino). Dzielili swoje wspomnienia z życia na wsi w dzieciństwie, młodości, mówił o wydarzeniach z 30-tych, czasy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i życiu po wojnie, ich pracy i życiu codziennym. Stanu drewniane pozostałości młyna, gospodarstw rolnych, a także podczas wycieczek badano . park, elementy architektoniczne wsi i środowisko naturalne informacje uzyskane będzie dobrym uzupełnieniem książki „Ostashino – historia wsi starszy Nowogródka”, który jest przygotowany do publikacji.


Wyprawa trwa

W dniach 7 i 17 kwietnia miały miejsce jeszcze dwie wycieczki do wioski Ostashino. Członkowie grupy inicjatywnej zapoznali się z Bushma Elena Vladimirovna. Ona jest bardzo przyjazny kobieta, szczęśliwie podzielił jej wspomnienia, choć tragiczna: na twardym życiu dużej rodziny bez ojca w wojnie, praca w gospodarstwie, stworzony po wojnie, jego rodzina, dzieci, problemy wsi i mieszkańcy w chwili obecnej. Elena Vladimirovna – kobieta, handrazel, jest w stanie. Ona od dzieciństwa pięknie haftować, szydełkować, ma na celu wykonywanie codziennych rzeczy piękne, aby cieszyć oko i gospodyni i gości. Haftowane ręczniki, poszewki na poduszki i inne rodzaje pościeli, szydełkowane zasłony przycinają jej małą przytulną chatę.

Elena również wprowadził nas do swojej rodziny Gnіlyakevіchaў, Fedor i Vera Fіlіpavіcham Kanstantsіnaўnay. Mają ponad 80 lat, są otwartymi, przyjaznymi ludźmi. Dzielili się swoimi wspomnieniami życia pod Polską, pracowali na swoim gospodarstwie. Wiele doświadczenia związane z wydarzeniami II wojny światowej, kiedy byli w wiosce i policjantów, a uczęszczanych Vlasov że stojący w sąsiednim Pantusavіchah, Nyankave i Novoselki i partyzantów. O powojennej budowie farmy, której udało się uczyć od Fedora Filippovicha, który całe życie pracował na kołchozie na traktorze, był ciągle na czele, ma wiele nagród. Opowiadał o trudnościach pierwszych dni kołchozu oraz o technologii, która była używana. Vera K. mówił o ciężkiej pracy kobiet wiejskich, którzy mieli do pracy na farmie i podniesienie trzech synów, i dbać o ich własnym gospodarstwie domowym. Lata i ciężka praca nie żałowały jej – ona, jak sama mówi, starzała się. Ale mimo trudności udało jej się stworzyć wspaniałe haftowane ręczniki, poszewki na poduszki i inne ozdoby jej wiejskiej chaty.

Podczas wypraw z wspomnieniami o pracy szkoły Astashyn i życiu wsi w latach 80. i 90. XX wieku. podzielił się Moroz Dmitrij Borisovich, były dyrektor tej szkoły, a teraz nauczyciel historii szkoły Verab’evitskaya, lokalny historyk.

http://www.living-history.by/region/news/ekspedycyya-pracyagvaecca


Seminarium szkoleniowe „Wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich do rozwoju turystyki”

18 kwietnia odbyło się seminarium szkoleniowe na bazie przedszkola Verab’evitskaga – szkoła średnia. Wzięło w nim udział zaproszeni jako prezenterów i ekspertów Evdokimenko Nikolay Leontevich, szef konsultacji biura w regionie grodzieńskim w ramach projektu „Życie historię mojej ziemi”, a Gumenny Vitaliy Stanislavovich, biolog, redaktor i prezenter popularnych programów naukowych TV Grodno „Focus przyrodnik” . Wśród uczestników byli przedstawiciele Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, miejscowego nauczyciela, pracowników klubu i przedstawicieli biblioteki muzeum i firmy turystycznej „Nowogródek-Tour”, studenci.

Podczas seminarium koordynator projektu Yaroshuk MV zapoznał się z bieżącymi działaniami w ramach projektu oraz bezpośrednimi zadaniami i planowanymi działaniami. Nauczyciel Verab’evitskai School Moroz D.By. opowiedział o interesujących miejscach rady miejskiej w Astashinsku, zarówno przyrodniczych, jak i historycznych. Każdy obecny był zdumiony podziw, z którym Dmitrij Borisovich opowiada o swojej rodzinnej okolicy, głębokości i dokładności jego wiedzy i obojętny na los ich ziemi. Dyrektor szkoły Dranitsa AV przeanalizował obecną sytuację wsi wsi Astashinsk.

Humenny Witalij Stanisławowicz podzielił się swoim bogatym doświadczeniem, wiedzą na temat możliwości wykorzystania naturalnych cech regionu, jego wyjątkowym wiejskim smakiem. Poruszał także legalne podstawy turystyki, projektowania i wdrażania szlaku turystycznego </ s>.

Po ukończeniu lidera Evdokimenko ML i Gumennogo V. S. razem stanowiły projekt trasy turystycznej pod Nowogródka dzielnicy i rady wsi Astashynskaga włącznie. Celem było stworzenie trasy atrakcyjnej dla szerokiej rzeszy turystów z uwzględnieniem obiektów przyrodniczych oraz zabytków historii i kultury oraz miejsc rekreacji. Dyskusja nad projektem pokazała, że ​​do popularyzacji ich miejsca potrzebne są nowe podejścia, w tym mieszkańcy dla przyjemności i potrzeb domowych turystów, a także dla wykazania pewnych działań. To jest animacja i magazyn sabyatsynaya sprawiają, że droga nie jest standardowa, zapaminayuchsysya i słynny.

Praktyczna część seminarium odbyła się bezpośrednio w terenie. Zaprezentowano zespół dworsko-parkowy, ruiny młyna, stawy w pobliżu miejscowości Ostashino. Vitaly S. opowiedział szczegółowo o układ parku, na podstawie zachowanych alejki, drzewa, wieku drzew, na wyjątkowość parku szeregowej. Rzeka Valoўka i jej brzegi mają również swój urok i atrakcyjność, którą można wykorzystać do zorganizowania wypoczynku turystycznego.

http://www.living-history.by/region/news/seminar-trening-vykarystanne-patencyyalu-selskay-myascovasci-dlya-razviccya-turyzmu


Co zobaczy w Ostashino?

Wynikiem badań wioski Ostashino, obiektów historycznych, kulturowych i przyrodniczych w jej sąsiedztwie był rozwój trasy turystycznej „Ścieżka Millera”. W dniach 20 i 30 maja odbyły się wycieczki do wioski Ostashino i okolic w celu potwierdzenia tej trasy. Uczestnikami wycieczek byli mieszkańcy miast i wsi, młodzież i dorośli, przedstawiciele grupy inicjatywnej i organizacji publicznych. Podczas wycieczek turyści zapoznali się z losem starszej wsi Novogrudok: życiem wieśniaków w Polsce, występem chłopów w 1932 roku, wydarzeniami Vova i ciężką pracą kolektywnych rolników. Zainteresowanie uczestników spowodowało również pojawienie się stawów w Aszszinsku, opowieści o działalności drewnianych młynów w okolicy i próba ich odtworzenia w latach 90. XX wieku. Park przywitał odwiedzających gęstą zielenią, co dodatkowo podkreśliło majestat starych drzew. Po otwartej przestrzeni pól turyści znaleźli się w tajemniczym zakątku, gdzie nadal potrzebowali trochę wysiłku, aby znaleźć dwór. Jednak w tym środowisku wszelkiego rodzaju historie z życia właścicieli majątku, w tym zbrodniczych, zostały dobrze przyjęte.

Również doświadczony przewodnik wprowadził uczestników w zasady i tajniki prowadzenia wycieczki, jej główne etapy i sposoby skupiania uwagi słuchaczy.

Oczywiście, wycieczki były niezwykłe, otworzyły dla uczestników nowy, prawie nieznany zakątek rodzimego Nowogródka. Uczestnicy doszli do wniosku, że należy nadal pracować w tym kierunku, aby przyciągnąć tu więcej turystów, aby wieś i tak piękne otoczenie stało się popularnym miejscem wypoczynku.


Okrągły stół „Trasa turystyczna” Ścieżka Millera „- perspektywy rozwoju regionu”

26 czerwca na bazie regionalnego centrum rzemiosła w Nowogródku odbył się okrągły stół poświęcony podsumowaniu wyników projektu. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli instytucji edukacyjnych, bibliotek, branży turystycznej, hotelarskiej i restauracyjnej, przedsiębiorców, lokalnych historyków i dziennikarzy.

Fedorchuk L., główny ekspert ds. Turystyki i zagadnień agrarnych Komitetu Wykonawczego Powiatu Nowogródzkiego, przedstawił gościom miejsca historyczne i kulturowe, naturalny potencjał Nowogródka, rozwój turystyki i świadczone usługi.

Yaroshuk MV, koordynator projektu, mówił o postępach projektu „Ostashino: Miller’s Path”, o jego głównych działaniach, sposobach rozwiązywania zadań, problemach powstałych podczas realizacji. Głównymi efektami projektu jest możliwość zwrócenia większej uwagi lokalnej społeczności na jej historię i kulturę, możliwość zapoznania szerokiej społeczności z przeszłością i teraźniejszością, istniejących problemów najstarszej wsi Novogrudok, w tym poprzez publikacje medialne, ulotki, książki. Trasa turystyczna jest opracowana z odpowiednimi stanowiskami informacyjnymi i znakami na terenie, z działaniem Punktu Informacji Turystycznej opartego na szkole Verab’evsky’ego w celu ułatwienia znajomości miejscowości Ostashino i okolic. Yaroshuk MV wyraziła nadzieję, że zainicjowane prace będą kontynuowane i popchną inicjatywę ludzi do nowych pomysłów.

Shumskaya LR, regionalna koordynatorka projektu „Żyjąca historia mojego kraju”, wprowadziła uczestników okrągłego stołu do działalności Przedstawicielstwa międzynarodowego dvv, z projektem „Żyjąca historia mojego terytorium”, z udanymi przykładami mini-projektów. Liana przedstawiła również bieżące projekty innych organizacji. w którym istnieje możliwość uczestnictwa i składania wniosków.

Klimko NA, dyrektor Centrum Rzemiosł, przeprowadził ekscytującą wycieczkę, przedstawił działalność centrum, a Maystrahami, którzy tu pracują, zademonstrowali swoją pracę. Natalia Alexandrovna opowiedziała o usługach świadczonych przez centrum, wezwała przedstawicieli różnych organizacji do aktywnej współpracy. Po mistrzu centrum, prowadzili kursy mistrzowskie na lazaplyatsennya, salomaplatsennya i tkania na prawdziwym stole warsztatowym.

Uczestnicy okrągłego stołu pracowali także nad zrobieniem pamiątki – symbolem projektu: mała torebka z ziarnem i logo projektu.

Podczas dyskusji uczestnicy zgodzili się, że głównym problemem w rozwoju zarówno społeczności lokalnej, jak i potencjału turystycznego Nowogródka jest pewna izolacja osób i organizacji działających na tym obszarze, w tym turystyki, oraz brak informacji o naszym regionie i umiejętnościach reprezentować go w taki sposób, aby zainteresować ogół społeczeństwa. Podkreślono wagę takich spotkań, aby omawiać problemy i szukać wspólnych rozwiązań.