Trasa rowerowa „Od zamku do zamku”

„Od zamku do zamku”

Szlak: Nowogródek-Ostaszyno- Lubcza – Szczorsy – Niegniewicze – Nowogródek

Długość trasy: 70 km.

Czas trasy: 1 dzień

Opis: Ta trasa wymaga średniego poziomu sprawności fizycznej, ponieważ teren jest bardzo pagórkowaty.

Jest to nie tylko najdłuższa trasa rowerowa w rejonie nowogródzkim, ale również najbardziej poznawcza, ponieważ leży ona wzdłuż najważniejszych historycznych miejsc w Nowogródku

Miejscowość Ostaszyno jest najstarszą miejscowością w powiecie nowogródzkim. Po raz pierwszy wspomina się w dokumentach z 1401 r., Jako dziedzictwo ziem nowogródzkich należących do Wielkiego Księcia Witolda. Później Ostaszyno było własnością innych osobowości, mniej znane w historii białoruskiej, jak książęta  Czartoryscy, Sałomierscy, Jan Kiszka. Od początku XVII wieku. właściciele Ostszyna od prawie dwustu lat to Radziwiłłowie. W Ostaszynie zachowany dawny dwór z XIX wieku.

 

Od 1574r.  Lubcza należała do Jana Kiszki,  który założył tutaj katedrę protestancką. Po śmierci J. Kiszki dobra zostały przeniesione do Radziwiłłów. Katedra stała się Kalwinicką , a wraz z nią w pierwszej połowie XVII wieku była czynna największa drukarnia na Białorusi, która wydała około 100 publikacji. W tych wydaniach zastosowano nowe formy, m.in. grawerowanie na miedzi.

Zamek Lubchański jest jednym z ostatnich zabytków tradycyjnego budawnictwa zamkowego na Białorusi.

W szkole można zwiedzić ciekawe muzeum Historyczno-Krajoznawcze.

Szczorsy  są znane jako majątek Chreptowiczów. Tutaj podkanclerz WKL hrabia  Joachim Litawor Chreptowicz  w latach 1770-1776. wybudował kamienny pałac według  projektu włoskich architektów J.Sakko i K.Spamani, który stał się centrum całego zespołu dworskiego i parkowego.  Za pałacem rozciągał się park angielski o powierzchni 40 ha z sześcioma stawami. W majątku znajdowała  się najbogatsza biblioteka, która liczyła  w  poł. ХХ w. ok. 20 tys. książek w różnych językach, starożytnych rękopisów, map geograficznych, archiwum. Tu pracowali słynni naukowcy i pisarze I. Lelevel, I. Daniłowicz, M. Poczobut-Odlanicki, A. Mickiewicz, J. Czeczet, W.Syrokomla.

W Szczorsach znajduje się kościół prawosławny.

We wsi Negniewicze zachował się kościół Kazańskiej Ikony Matki Bożej XIX wieku.