Drogą wojny

Nowogródek – wieś Skrydlewo – Kurowickaya Góra – wieś Chereszla

Nowogródek

W Muzeum Historii i Krajoznawstwa w Nowogródku można dowiedzieć się o tragicznym cofaniu się Armii Czerwonej, a także o „Nowogródzkim Kotle”, w którym znajdowało się 11 dywizji, 3, 10, 13 Armii frontu zachodniego.

Ekspozycja „Oporu Żydowskiego w Nowogródku w czasie Holokaustu” (ekspozycja pamiątkowa na miejscu, gdzie w latach wojennych było getto żydowskie). Długość tunelu w 200-270 metrów stało  się sposobem na życie dla 250 więźniów nowogródzkiego  getta, z których dotarło do  partyzantów około 150 osób. O tych, którzy wykopali tunel, o ocalonych i ofiarach, i historii Żydów ocalałych z Zagłady w getcie Nowogródka o partyzantach braciach Bielskich opowiada ekspozycja, znajdująca się w dawnych koszarach (tamże wykonany właz, który prowadził do tunelu).

Wieś Skrydlewo

Miejsce masowego rozstrzelania cywilów. Od 1941 do 1944 r. hitlerowcy rozstrzelali 18 000 osób w tej miejscowości.

Kurowicki pomnik na górze – utrwala pamięć o żołnierzach 3, 10, 13 Armii Frontu Zachodniego, którzy zginęli w „Nowogródzkim Kotle”.

Wieś Chereszla

Memorialny kompleks pamięci  partyzantów został otwarty w 1974 roku Od grudnia 1943 roku do lipca 1944 roku stacjonowały tu  grupy partyzantów  im.Zdanowa, im.Swierdłowa, im.Dzierzżynskiego a także  lubczański komitet okręgowy partii.

W muzeum w wiejskim klubie Czereszla jest ekspozycja poświęcona partyzantce . Naprzeciwko muzeum w 1981 roku był wzniesiony pomnik brygady partyzantów im.Dzierżynskiego.

Na cmentarzu w Czereszli pochowani są  ofiary wojny , znajduje się mogiła żołnierzy-internacjonalistów, jak również mogiła partyzantki Lusi Sieczko, imieniem  której nazwana jest ulica w Nowogródku.

Organizator – Muzeum Historyczno+krajoznawcze

Adres: ul. Grodzieńska, 2

Tel. (801597) 2-14-70

E-mail: ukngkm@mail.ru

Czynne: wtorek – niedziela 9.00 – 18.00

dzień wolny – poniedziałek.